ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัล
และได้เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน DifferSheet Writer Contest ครั้งที่ 2
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กดเพื่อดูวิดีโอตัวอย่าง
เปลี่ยนโลกการเขียนบันทึก
ให้เป็นเรื่องสนุก
เด็กๆ สร้างสรรค์เรื่องราวบนดิฟเฟอร์ชีตแล้ว 116585 เรื่อง

ผลงานรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของการแข่งขันเขียนบันทึก DifferSheet Writer Contest ครั้งที่ 2

ผู้สนับสนุนการแข่งขัน DifferSheet Writer Contest ครั้งที่ 2

ธนาคารออมสิน ธนาคารของคนไทย
มากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม

ทำไมต้องใช้ DifferSheet?

DifferSheet คือ สมุดบันทึกดิจิทัลสำหรับเขียนบันทึกในรูปแบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเขียน Diary, ฝึกเขียน essay, ทำ Scrapbook และสร้าง Mind Mapping กันอย่างสนุกสนาน และใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ โดยจะมีการเรียนรู้ควบคู่ไปกับหลักสูตรหัวข้อการเขียนบันทึกประจำสัปดาห์ที่มีความเหมาะสมกับเด็กนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่งจะเป็นการฉีกกฎเกณฑ์เดิมๆ และข้อจำกัดบางประการเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่รู้สึกสนุกไปกับการคิด การเขียน และการอ่านในรูปแบบที่สมุดธรรมดาไม่สามารถทำได้

แนวคิด

ในยุคที่มีสิ่งเร้าต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะ Smart phone, Tablet, เกมส์, การ์ตูน, Facebook, Youtube หรือแม้แต่ของเล่นที่ถูกสร้างมาให้สามารถดึงความสนใจของเด็กๆในยุคนี้ไปได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้เด็กในยุคนี้หันมาสนใจการเขียนบันทึกได้เท่ากับกิจกรรมอื่นๆ หากเรายังคงใช้วิธีการแบบเดิมๆ ในขณะที่สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กมีความน่าตื่นตาตื่นใจมากกว่า และถูกพัฒนาไปทั้งหมด การเขียนบันทึกแบบเก่าที่ถึงแม้จะมีประโยชน์มากมายเพียงใด ก็อาจจะใช้ไม่ได้ผลอีกแล้วกับเด็กไทยในยุคปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ทางโครงการฯ จึงได้ริเริ่มแนวทางการสร้างนักคิด นักเขียน นักอ่านโดยการนำเอาเทคโนโลยีในด้านดี หลักจิตวิทยาเด็กในด้านต่างๆ และหลักการของสิ่งบันเทิงที่นักเรียนในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ให้ความสนใจมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาเพื่อเป็นการช่วยให้เยาวชนไทยมีทัศนคติต่อการเขียน การอ่านที่ดีขึ้น รู้สึกอยากเขียนบันทึกเป็นประจำ และจะนำไปสู่การมีนิสัยรักในการเขียน และการอ่านอย่างแท้จริงได้

ความรู้สึกของครู ผู้ปกครอง หลังจากที่น้องๆ ได้ใช้ DifferSheet

งานวิจัยรองรับโครงการสมุดบันทึกดิจิทัล DifferSheet

ปัจจุบันได้มีผลการวิจัยรองรับโครงการสมุดบันทึกดิจิทัล DifferSheet “DifferSheet: A Web-based Diary Social Network for Primary Student’s Writing Practice” ว่าสามารถช่วยพัฒนาทักษะในเรื่องของการเขียนบรรยาย การอ่าน และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียนไทยได้จริง และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับ หากได้มีการเข้าใช้งานในระบบอย่างต่อเนื่อง
ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ทูตสะเต็ม (STEM Ambassador) ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ดาวน์โหลดงานวิจัย

สิ่งที่เด็กๆจะได้รับเมื่อใช้ดิฟเฟอร์ชีต

ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการอย่างเต็มที่
มีความสนุก และเพลิดเพลินไปกับการคิด การเขียน การอ่าน
มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบระเบียบ และมีเหตุผล
ได้ทักษะการเล่าเรื่อง และการเรียบเรียงเรื่องราว
ได้ทักษะการอ่าน การสะกดคำ และการใช้คำที่ถูกต้อง
ได้ทักษะการพิมพ์
ได้ฝึกสมาธิ
มีความจำที่ดี
ได้เข้าใจ และค้นพบตัวเอง
ช่วยเยียวความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
ก้าวสู่การเป็นนักคิด นักเขียน นักอ่านตั้งแต่อายุยังน้อย
คุณแม่ชนิดา สุวีรานนท์ คุณแม่น้องเรไร เจ้าของ Facebook page "เรไรรายวัน" ที่มีผู้ติดตามเกือบ 2 แสนคน
บางคนคิดว่าการเขียนเป็นเรื่องของพรสวรรค์ล้วน ๆ แต่สำหรับแม่การเขียน คือ ทักษะ ที่ฝึกฝนได้ ซึ่งการเขียนบันทึกนั้นไม่มีรูปแบบตายตัว ไม่ว่าจะเขียนแสดงความรู้สึกนึกคิด เขียนเพื่อบรรยาย หรือเขียนแบบเล่าเรื่อง และประโยชน์ของการเขียนบันทึกคือ การได้ทบทวนตัวเอง ทำให้มองเห็น เกิดการอธิบาย เกิดการเปรียบเทียบ เกิดเหตุผล และก่อให้เกิดปัญญา
บางคนคิดว่าการเขียนเป็นเรื่องของพรสวรรค์ล้วน ๆ แต่สำหรับแม่การเขียน คือ ทักษะ ที่ฝึกฝนได้ ซึ่งการเขียนบันทึกนั้นไม่มีรูปแบบตายตัว ไม่ว่าจะเขียนแสดงความรู้สึกนึกคิด เขียนเพื่อบรรยาย หรือเขียนแบบเล่าเรื่อง และประโยชน์ของการเขียนบันทึกคือ การได้ทบทวนตัวเอง ทำให้มองเห็น เกิดการอธิบาย เกิดการเปรียบเทียบ เกิดเหตุผล และก่อให้เกิดปัญญา
คุณแม่ชนิดา สุวีรานนท์ คุณแม่น้องเรไร เจ้าของ Facebook page "เรไรรายวัน" ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 2 แสนคน
ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาโครงการดิฟเฟอร์ชีต
ดิฟเฟอร์ชีต ช่วยให้เด็กๆ ถ่ายทอดความคิดของตัวเอง ให้เป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายและสัมผัสได้จริง กระบวนการนี้นอกจากจะช่วยเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการเรียบเรียงถ่ายทอด และทักษะด้านเทคโนโลยี ที่สำคัญยังช่วยเสริมความมั่นใจที่จะคงอยู่กับเด็กๆจนโต
ดิฟเฟอร์ชีต ช่วยให้เด็กๆ ถ่ายทอดความคิดของตัวเอง ให้เป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายและสัมผัสได้จริง กระบวนการนี้นอกจากจะช่วยเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการเรียบเรียงถ่ายทอด และทักษะด้านเทคโนโลยี ที่สำคัญยังช่วยเสริมความมั่นใจที่จะคงอยู่กับเด็กๆจนโต
ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาโครงการดิฟเฟอร์ชีต

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

โรงเรียนราชินีบน
โรงเรียนสัตหีบ
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
โรงเรียนสุขฤทัย
โรงเรียนพัฒนวิทย์
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
โรงเรียนศรีวิทยา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย
โรงเรียนรุ่งอรุณ

บทสัมภาษณ์สร้างแรงบันดาลใจสำหรับเด็กๆ

สื่อที่พูดถึงดิฟเฟอร์ชีต

ร่วมการแข่งขันระดับ Asia Pacific

DifferSheet เข้าร่วมการแข่งขัน APICTA 2017 ที่ประเทศบังคลาเทศวันที่ 8-10 ธันวาคม 2560 โดยมีทีมเข้าแข่งขัน 173 ทีมจาก 17 ประเทศ

รางวัลระดับประเทศ

DifferSheet ได้รับรางวัลชนะเลิศ (Winner) ในเวที Thailand ICT Awards 2017 (TICTA) ประเภท e-Learning จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

The 2nd ICT International Student Project Conference 2013

ก่อนที่จะมาเป็น DifferSheet โครงการนี้เคยคว้ารางวัลชนะเลิศในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd ICT International Student Project Conference 2013

DifferSheet Writer Contest 2017

การแข่งขันเขียนบันทึกชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาติ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ 20-27 สิงหาคม 2560

รางวัล MCOT INNO 2018

DifferSheet เข้าร่วมการแข่งขัน UMEIDEA ที่จัดขึ้นโดยทางบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเราได้รับรางวัล Best in media, Business model

รางวัล GSB SMEs Startup ตัวจริง

DifferSheet ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในเวที GSB SMEs Startup ตัวจริง จากทีมที่เข้าแข่งขันทั่วประเทศกว่า 1,000 ทีม
เด็กสามารถแสดงศักยภาพได้มากกว่าที่เราคิด ถ้าเขามีความรู้สึกดี และชอบในสิ่งนั้น
ธกรกฤษ ธนธราโภคิน ผู้ก่อตั้งบริษัท ดิฟเฟอร์ชีต จำกัด