เข้าร่วมโครงการ DifferSheet

สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกๆของตนเอง ได้พัฒนาทักษะทางด้านการคิด การเขียน การอ่าน ด้วยแนวทางของการเขียนบันทึก สามารถกรอกรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมโครงการ DifferSheet

ความรู้สึกของครู ผู้ปกครอง หลังจากที่น้องๆ ได้ใช้ DifferSheet

อุปกรณ์ที่ใช้

  1. คอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊ก
  2. อินเทอร์เน็ต
ตัวอย่างบันทึกบน DifferSheet

สิ่งที่ได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการ

  1. Log in name ส่วนตัวสำหรับเขียนบันทึกบน DifferSheet
  2. มีหลักสูตรหัวข้อการเขียนบันทึกที่ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านความคิดที่เหมาะสมตามลำดับชั้นที่เรียน
  3. มีคุณครูจากโครงการคอยตรวจบันทึกให้นักเรียนทุกสัปดาห์
  4. มีสรุปผลการใช้งานส่งให้ทางอีเมลทุกเดือน
  5. อัพเดตอุปกรณ์ตกแต่งสมุดบันทึกทุกสัปดาห์
  6. คู่มือการใช้งาน

ค่าบริการ

DifferSheet มีค่าบริการรายปีในราคาเพียง 1,200 บาท/ปี เท่านั้นการที่จะทำให้เด็กยุคใหม่เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการเขียน การอ่าน จากเรื่องที่เคยน่าเบื่อให้กลายเป็นเรื่องที่สนุก และอยากฝึกฝนอย่างจริงจังนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อเขารู้สึกสนุกกับสิ่งใดแล้ว เขาจะทำสิ่งนั้นเป็นประจำจนเกิดเป็นนิสัย และสิ่งที่จะตามมาก็คือทักษะ ซึ่งทักษะ และนิสัยรักที่ในการคิด การเขียน การอ่านจะช่วยปลดล็อกเรื่องการเรียนรู้ของน้องๆได้ในทุกวิชา

ข้อมูลผู้ปกครอง

ชื่อ-นามสกุล
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุล
เบอร์ติดต่อ
ต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์
อีเมล
อีเมลไม่ถูกต้อง

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุล
โรงเรียน
ต้องกรอกชื่อโรงเรียน
ระดับชั้น


ต้องเลือกระดับชั้น