Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Work

My Drafts

พ่อของแผ่นดินและของคนไทยทั้งชาติ

สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อุ่นจะมาเขียนเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่๙ จะเป็นยังไงไปดูกันเลย
ทุกคนก็คงจะรู้นะคะว่าพระองค์ท่านทรงลำบากเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน
โครงการฝนหลวง
เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ ได้ทรงรับรู้เรื่องเกี่ยวกับพี่น้องต่างๆที่ไม่ค่อยมีนํ้าเพราะว่าฝนไม่ค่อยตกแห้งแล้ง พระองค์จึงคิดวิธีที่จะทำให้ฝนตก พระองค์ก็เลยทำฝนเทียมขึ้นมาและเรียกมันว่าฝนหลวง วิธีทำก็ไม่ยาก ถ้ารู้ก็ลองดูตรงรูปสิ
ลองขยายดูเลย
ประโยชน์ของฝนหลวง
และวันที่๑๔พฤจิกายน ของทุกปี ซึ้งเป็นวันพระบิดาแห่งฝนลวง มีขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงร.๙ ที่ทรงคิดค้น "เทคโนโลยีฝนหลวง" เพื่อแก้ไขภัยแล้งให้พสกนิกรชาวไทย
เศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทางสายกลาง

พอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ความรู้
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอทน สติปัญญา แบ่งปัน
๓ห่วง๒เงื่อนไข
เศรษฐกิจพอเพียงนี้ถูกสร้างมาเพื่อให้คนไทยรู้จักประหยัด ใช้เงินแบบพอมีพอกินพอใช้ ไม่ให้ใช้เงินอย่งฟุ้มเฟือย
ทฤษฏีใหม่หัวใจเศรษฐกิจพอเพียง
ทฤษฏีใหม่เป็นแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙เกี่ยวกับ
"การจัดพื้นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีการแบ่งให้เป็นส่วนๆ ได้แก่พื้นที่นํ้า พื้นที่ดินเพื่อเป็นที่นาปลูกข้าว พื้นที่ดินเพื่อปลูกพืไร่นานาพันธุ์ และที่ดินสำหรับอยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์
วันนี้ที่ดูอาจจะมีน้อยแต่ที่จริงแล้วมีมากกว่า4,000โครงการเลยนะ
เช่น โครงการชั่งหัวมัน
กางหันนํ้าชัยพัฒนา
วันที่5 ธันวาคม ของทุกปี คือวันพ่อแห่งชาติ
และวันที่๑๓ตุลาคมพ.ศ.๒๕๕๙ เป็นวันที่คนไทยเกือบทั้งแผ่นดินต้องร้องไห้เพราะว่าในหลวงรัชกาลที่๙จากพวกเราไป ในเวลา15:52
วันนี้อุ่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ
โครงการแก้มลิง
โครงการแก้มลิงมีแนวคิดมาจากการที่ลิงอมกล้วยไว้ในแก้ม ไว้ได้คราวละมากๆ และเป็นโครงการที่บริหารจัดการนํ้าท่วมตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙เกี่ยวกับพื้นที่หน่วงนํ้าdetentionเพื่อแก้ไขปัญหานํ้าท่วมปัจจุบันมีโครงการแก้มลิงขนาดใหญ่ อยู่ที่ฝั่งทะเลตะวันออกกรุงเทพ
4
People who likes this
0
Press enter to post, Shift+Enter for new line
  • 0 Comments
0
This story will benefit the reader with it's informativeness which deserved a Tree of Knowledge.

Comment

บันทึกนี้มีเนื้อหาที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้เข้ามาอ่าน และครูอยากให้นักเรียนพยายามพัฒนาฝีือการเขียนบันทึก และการเล่าเรื่องให้เก่งมากขึ้นเรื่อยๆ นะคะ
สุพัตรา แก้วกิ่ง
You have to keep it in the box
พ่อของแผ่นดินและของคนไทยทั้งชาติ
Brings it forward or not?
You want to publish diary or save draft?
Do you want to remove this diary?