Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Work

My Drafts

การปล่อยวาง คือ อะไร?

สวัสดีค่ะ วันนี้จะมาเขียนเรื่อง การปล่อยวางคืออะไร? ไปดูกันเลย
สำหรับหนูการปล่อยวางคือการที่เราปล่องทุกสิ่งที่คิด ปล่อยไปให้หมด ทำใจให้สบาย
ส่วนวิธีทำก็อย่าไปคิดอะไร นึกถึงรูภาพขาวๆ ทำใจให้สงบ แล้วข้อดีก็คือจะทำใจให้ไม่ทุกข์ คลายเคลียด แล้วพอคลายเคลียดก็จะมีแต่ความสุข

แค่นี้ละค่ะไม่มีอะไรจะเขียนแล้ววว
บ๊ายบายยยย
1
People who likes this
0
Press enter to post, Shift+Enter for new line
  • 0 Comments
0
When everyone reads the story, they will have fun or get a good feeling which deserved a Lollipop.

Comment

เริ่มต้นการเขียนได้ดีเลยนะคะ แต่เนื้อหาอาจจะค่อนข้างสั้นไปหน่อย ถ้ามีการเขียนบรรยายเรื่องราวเพิ่มเติมมากกว่านี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวที่เราต้องการจะสื่อออกมาได้ดียิ่งขึ้นนะคะ
อังคณา พรตตะเสน
You have to keep it in the box
การปล่อยวาง คือ อะไร?
Brings it forward or not?
You want to publish diary or save draft?
Do you want to remove this diary?