Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Works

My Drafts

คุรครูที่โฟล์ครักมากที่สุด....

     สวัสดีครับบ วันนี้มาอยู่ในหัวข้อเรื่อง ถึงคุณครูที่ฉันรักมากที่สุด เราไปเริ่มทำกันน
คุรครูที่ผมรักมากที่สุดก็คือออ...คุณครูวสนา พึ่งน้ำ คุณครูคนนี้สอนห้อง ป.4/1 ก็คือห้องที่ผมเรียนอยู่ คุณครูวสานาใจดีมากๆและที่ผ่านผมก็ขอโทษที่ผมทำไม่ดีใส่ครู
และผมไม่ค่อยเชื่อฟังครูผมขอโทษนะครับ
วันครูผมก็ไม่ได้ไหว้ครู สุขสันต์วันครูย้อนหลังนะครับบบ
                                      หัวข้อ!!  บอกกความสึกที่มีต่ออครู
ผมรู้สึกกับครูก็คือ คุรครูคล้ายกับแม่คนที่ 2 ของผมเลยครับผมรักครูมากๆ ผมขอให้ครูสุภาพแข็งแรงนะครับ ผมรักคุณครูวสานามากๆนะครับ
               วันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับบบ
9
People who like your story
4
Press enter to post, Shift+Enter for new line
1
This story was decorated beautifully and deserved a Beautiful Flower.

Comment

เขียนดี และตกแต่งได้สวยงามมากเลยค่ะอภิวัฒน์ ครูขอชื่นชมในความคิดที่ดีของนักเรียนนะคะ ครูอยากให้หนูตั้งใจเรียนหนังสือ ตั้งใจฟังที่ครูสอน และฝึกฝนการเขียนบันทึกเป็นประจำนะคะ
วาสนา พึ่งน้ำ
You have to keep it in the box
คุรครูที่โฟล์ครักมากที่สุด....
Brings it forward or not?
You want to publish diary or save draft?
Do you want to remove this diary?