Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Works

My Drafts

เรื่องราวของฉันในสัปดาห์นี้

สวสัดีค่ะ วันนี้หนูจะมาบองเรื่องราวของฉันในสัปดาห์นี้ค่ะ หนูตื่นเต้นมากค่ะว่าหนูจะสอบผ่านหรือป่าว และปีนี้มันก็วิเศษกว่าทุกปี คือพวกเราสอบเร็วกว่าปีที่ผ่านๆมา ฉันชอบน่ะค่ะปิดเทอม แต่ก็ยังเศร้า ปีหน้าพวกหนูก็โตสุดของระดับประถม แต่ที่เศร้าไม่ใช่เรื่องนี้หรอน่ะค่ะ ที่หนูเศร้าเนี้ย หนูคิดถึงครูอ้อยและหนูมีไรอยากจะบอกครูด้วย หนูรักครูและคิดถึงครู ครูอย่าลืมพวกหนูน่ะ และเพื่อนๆกลุ่มหนูด้วยทั้งกิ่ง ปิ่น น้ำว้า เตยและใบเตย เราคิดถึงพวกเองเสมอน่ะและเราก็ต้องขอบคุณที่พวกเราอยู่ด้วยกันมานานไม่ทิ้งกัน ถึงจะทะเลาะบ่อยๆก็เถอะ55แต่เราขอให้พวกเองรู้เอาไว้น่ะว่าเรารักพวกเองอยู่เสมอ เราจะไม่มีวันทิ้งพวกเองและฉันก็ขอให้พวกเราไม่ทิ้งกันนนน เป็นไงบ้างค่ะเรื่องราวของหนูแล้วเพื่อนๆละค่ะ มีเรื่องราวของสัปดาห์นี้ จะเศร้าหรือป่าวค่ะ ไปและนาาาบายยยย
มีเพลงให้ฟังด้วยนาาาา มันแปลไทยจากเกาหลีอ่ะ เนื้อเพลงฟังแล้วซึ้งมากกอ่ะ ไปและบาย
เคยลงเพลงนี้ไปแล้วน่ะแต่อันนั้นมันเป็นท่อนสนุกแต่อันท่อนเศร้า
3
People who like your story
0
Press enter to post, Shift+Enter for new line
  • 0 Comments
0
This story was decorated beautifully and deserved a Beautiful Flower.

Comment

เขียนได้ดีเลยค่ะ พยายามพัฒนาตัวเองฝึกฝนต่อไปนะคะ
สุณิสา พันธุ์วิริยะชัย
You have to keep it in the box
เรื่องราวของฉันในสัปดาห์นี้
Brings it forward or not?
You want to publish diary or save draft?
Do you want to remove this diary?