Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Work

My Drafts

วิธีรับมือความเสียใจ

สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ ค.ศ.2018 ครับ!
ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ล้วนต้องเจอกับความเศร้าและเสียใจมากมาย การที่เราจะรับมือกับความเสียใจให้ได้นั้น เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการใช้ชีวิตของเรา เพื่อที่เราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบาย ไม่เครียด สามารถอยู่กับคนอื่นในสังคมได้อย่างสงบสุข
1. เลิกคิดเรื่องที่ทำให้เราเสียใจ และหัดคิดเรื่องดีๆที่เราได้ทำหรือได้รับจากคนๆนั้น หรือสิ่งๆนั้น
2. ทำกิจกรรมคลายเครียด ผ่อนคลายตัวเอง เช่น เล่นกีฬา ไปเที่ยวกับเพื่อนและครอบครัว
3. ปล่อยวางสิ่งที่ทำให้เราเสียใจ เพราะไม่มีอะไรทำให้เราเศร้าอยู่ได้ตลอด ลุกขึ้นสู้ขึ้นใหม่อีกครั้ง! เหมือนดั่งเช่นพี่ตูน ที่ลำบากพยายามมากจนสุดท้าย พี่ตูนก็ได้สำเร็จดั่งที่ได้หวังไว้ และทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป!
วิธีีรับมือความเสียใจ
2
People who likes this
0
Press enter to post, Shift+Enter for new line
  • 0 Comments
1
This story was full of creativities and imaginations and worth of Creative symbol.

Comment

เป็นแนวคิดที่ดีมากนัฐพล และเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้เข้ามาอ่านบันทึกนี้มากค่ะ
ศิริพันธุ์ พลอยหิน
You have to keep it in the box
วิธีรับมือความเสียใจ
Brings it forward or not?
You want to publish diary or save draft?
Do you want to remove this diary?