Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Work

My Drafts

ถ้าฉันมีโอกาสอีกครั้ง

สวัสดีค่ะมา่พบกันกับแก้มใสสุดสวยอีกแล้วนะค่ะวันนี้แก้มใสจะมาเล่าเรื่องถ้าฉันมีโอกาสอีกครั้งมารับชมและรับฟังได้เลยค่ะgo
เรื่องถ้าฉันมีโอกาสอีกครั้ง
เรื่องที่หนูอยากกลับไปแก้ไข (ถ้ามีโอกาส) คือเรื่องว่ายน้ำ เพราะว่าหนูบอกกับแม่ว่าหนูอยากเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ แค่ว่ายฟรีสไตล์ก็เหมือนว่าน้ำข้ามคลอง เพราะ
แะนั้นหนูกับฝึกไม่ให้ท่าฟรีสไตล์กลายเป็นท่าข้ามคลอง[เพราะหนูว่ายท่ากบเป็น
อยากเดียว]

เรื่องนี้คือเรื่องการเรียนของหนูหนูว่าคะแนนของหนูมันน้อยไปนิดยิ่งวิชาคณิตกับอังกฤษยิ่งได้คะแนนน้อยแค่5คะแนนเองหนูอยากให้มีตู้ย้อนเวลากับไปสอบอีกครั้ง
นี้แค่ส่วนหนึ่งนะค่ะหนูขอลาไปก่อน นะค่ะแล้วพบกันใหม่นะค่ะลาก่อนค่ะ
สุดท้ายหนุขอฝากเพลงเพราะๆมากให้ฟัง
นี้คือเพลงที่หนูชอบฟังเป็นเพลงของวงgot 7และก็bts
1
People who likes this
0
Press enter to post, Shift+Enter for new line
  • 0 Comments
0
This story was full of creativities and imaginations and worth of Creative symbol.

Comment

เป็นจุดเริ่มต้นการทำผลงานที่ดีเยี่ยมเลยค่ะ ฝึกฝน+พัฒนาต่อไปเรื่อยๆ นะคะแก้ม
บุญตา ทักษิณาจารี
You have to keep it in the box
ถ้าฉันมีโอกาสอีกครั้ง
Brings it forward or not?
You want to publish diary or save draft?
Do you want to remove this diary?