Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Work

My Drafts

คุณครูที่ฉันรักมากที่สุด

สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะ วันนี้มิ้นท์จะมาเล่าเรื่อง คุณครูที่ฉันรักมากที่สุด ค่ะ
เชิญรับชมรับฟังได้เเล้วค่ะ
คนที่ ๑ คุณครูบุญตาค่ะ คุณครูท่านเป็นคนใจดี
เอาใจใส่นักเรียน ค่ะ เอาใจใส่นักเรียนอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะ .............. ก็ขอให้ครูอยู่กับพวกเราไปนานๆนะคะ
คนที่ ๒ ครู สราณีค่ะ ครูท่านเป็นคนใจดี
สอนเข้วใจง่าย มีความเป็นห่วงเป็นใย
นักเรียนค่ะ เวลาทำการบ้านเสร็จแล้วถ้าเวลาเหลือครูก็จะเล่านิทานให้ฟังค่ะ
คนที่ ๓ คุณครูเจนค่ะ คุณครูเจนท่านเป็นคนใจดี ไม่เคยดุนักเรียน สอนอย่างสนุกสนานค่ะ
คนที่ ๔ คุณครูปนัดดาค่ะ คุณครูท่านเป็นคนใจดีค่ะ สอนสนุกสนานไม่น่าเบื่อค่ะ และเวลาสั่งการบ้านก็สั่งพอดีๆค่ะไม่มากไม่น้อยเกินไปค่ะ
คนที่ ๕ คุณครูอรุณรัตน์ค่ะ คุณครูเป็นคนสอนเข้าใจง่าย ตลก สอนสนุกสนาน แต่บางครั้งครูก็ดุตามหน้าที่ของครู เพราะ ต้องการให้ศิษเป็นคนที่ดีค่ะ
สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนอยู่กับเราชาวเขมะไปนานๆนะคะ บ๊ายบาย........
0
People who likes this
0
Press enter to post, Shift+Enter for new line
  • 0 Comments
0
This story will benefit the reader with it's informativeness which deserved a Tree of Knowledge.

Comment

ครูขอชื่นชมในความคิดของนักเรียน และความตั้งใจในการทำ DifferSheet นะคะ แต่ครูอยากให้นักเรียนเสริมเรื่องการใช้ความคิดสร้างสรรค์ตกแต่งสมุดบันทึกให้ดูสวยมาก และน่าอ่านมากกว่านี้อีกนิดจะเยี่ยมมากเลยจ้า
บุญตา ทักษิณาจารี
You have to keep it in the box
คุณครูที่ฉันรักมากที่สุด
Brings it forward or not?
You want to publish diary or save draft?
Do you want to remove this diary?