Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Work

My Drafts

ทุกครั้งที่มิ้นท์รู้สึกไม่สบายใจมิ้นท์จะ........

สวัสดีค่ะ วันนี้มิ้นท์เองนะคะ^^ วันนี้มิ้้นท์
จะมาเขียนเรื่องราวซึ่งมิ้นท์จะเล้าเรื่องราวโดยใช้สมุดจดบันทึกเล่นนี่แทนการพูดของมิ้นท์ค่ะ ถ้าพร้อมเเล้วไปชมกันเลย...
ซึ่งเรื่องที่มิ้นท์จะมาเล่า ก็คือ เรื่อง"ทุกครั้งที่มิ้นท์รู้สึกไม่สบายใจมิ้นท์จะ....." ถ้ามิ้นท์รู้สึกไม่สบายใจมิ้นท์จะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าเรื่องอะไรที่ทำให้มิ้นท์รู้สึกไม่สบายใจมิ้นท์ก็จะปรึกษาท่านค่ะ
ความหมายของเพื่อนสนิท (ของมิ่้นท์)
คือ เพื่อนธรรมดาๆคนหนึ่งที่ดันสนิทกันมากกว่าเพื่อนคนอื่นๆ คำว่า"เพื่อน"
แต่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ต้องเป็นคนนี้เท่านั้น
บางทีถ้ามิ้นท์รู้สึกไม่สบายใจเล็กๆน้อยๆก็จะปรึกษาเพื่อนสนิทค่ะ
เพราะมิ้นท์คิดว่าเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนที่เราน่าจะไว้ใจมากที่สุดค่ะ
เช่น...............................
บางครั้งเราอาจจะเศร้า เเต่เเค่เห็นหน้าเพื่อนสนิท .....น้ำตาที่กลั้นไว้
กลับทะลักออกมาจนหมดค่ะ
สุดท้ายนี้มิ้นท์ต้องขอลาไปก่อน
แล้ว บ๊ายบายย......
3
People who likes this
0
Press enter to post, Shift+Enter for new line
  • 0 Comments
0
This story was one of the best and beautifully decorated which deserved a Crown.

Comment

เขียนดีจังเลยค่ะสุธิดา ฝึกคิด ฝึกเขียนให้เก่งมากขึ้นในทุกๆวันนะคะ
บุญตา ทักษิณาจารี
You have to keep it in the box
ทุกครั้งที่มิ้นท์รู้สึกไม่สบายใจมิ้นท์จะ........
Brings it forward or not?
You want to publish diary or save draft?
Do you want to remove this diary?