Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Work

My Drafts

พ่อของแผ่นดิน

พ่อของแผ่นดิน
วันนี่เจนนี่จะมาคุยเรื่องในหลวงรัชกาลที่9
ทุกคนคงรู้ว่าท่านทรงทำอะไรมากมาย
จนประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้
ท่านทรงทำโครงการมากกว่า4000กว่าโครงการและโครงการที่เจนนี่ชอบมากที่สุดคือโครงการ"ฝนหลวง"เป็นโครงการที่
ต่างชาติเห็นต้องพูดว่า"สุดยอด"
และท่านยังทรงเก่งรอบด้านอีกด้วยเช่น
ด้านกีฬา ด้านดนตรี และอีกมากมาย
ฟังเพลงสักนิดนะค่ะ
วันนี้ขอลาไปก่อนนะค่ะ
1
People who likes this
0
Press enter to post, Shift+Enter for new line
  • 0 Comments
0
When everyone reads the story, they will have fun or get a good feeling which deserved a Lollipop.

Comment

ตกแต่งสมุดบันทึกน่ารัก เล่าเรื่องได้น่าสนใจ อ่านแล้วรู้สึกยิ้มตามไปด้วยเลย แต่ครูอยากให้นักเรียนอย่าหยุดที่จะพัฒนาฝีมือการเขียนให้เก่งมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
บุญตา ทักษิณาจารี
You have to keep it in the box
พ่อของแผ่นดิน
Brings it forward or not?
You want to publish diary or save draft?
Do you want to remove this diary?