Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Work

My Drafts

ตัวละครที่ฉันชอบ

วันนี้เป็นวันที่ผมได้เจอคนที่เล่นเกม มายคราฟ (minecraft) คนใหม่ มีผู้หญิงหนึ่งคน ผู้ชายหนึ่งคน แล้วชื่อของพวกเขาก็คือ พี่บี(ผู้หญิง) พี่ไวท์ (ผู้ชาย)
แล้วแชนแนล (channel) ของพวกเขาคือ deklaaon channel ซึ่งพอผมกดเข้าไปดู 55555555555 ตลกมาก คลิปอันแรกที่ผมดูคือ minecraft escape clown ep1 minecraft escape clown ep2 minecraft escape ep3 มีคลิปให้น้าา
minecraft escape clown ep1
minecraft escape clown ep2
minecraft escape clown ep3
และอีกคนหนึ่งชื่อ พี่แป้ง แชนแนลคือ zbing z. เป็ผู้หญิงคนเดียว
อีกคนหนึ่งชื่อ victory cast
เป็นผู้ชาย เล่นเกม มายคราฟ
ซึ่งผมชอบพวกพี่ๆพวกนี้ แต่ตัวละครที่ผมชอบที่สุดคือออออ
พี่บี deklaaon channel เพราะว่าพี่เขาตลกมากกกกก 55555
2
People who likes this
0
Press enter to post, Shift+Enter for new line
  • 0 Comments
1
When everyone reads the story, they will have fun or get a good feeling which deserved a Lollipop.

Comment

เล่าเรื่องได้น่าสนใจมากเลยค่ะน้องเดวิด อยากให้หาเวลามาฝึกเขียนบันทึกเรื่องที่เดวิดสนใจบ่อยๆ นะคะ
ภีรดา เอกธราวรกุล
You have to keep it in the box
ตัวละครที่ฉันชอบ
Brings it forward or not?
You want to publish diary or save draft?
Do you want to remove this diary?