Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Work

My Drafts

การเขียนบันทึกเป็นประจำช่วยแก้ปัญหาเด็กไทยสมาธิสั้น และช่วยให้มีการจดจำที่ดีขึ้น

แต่หากผู้ใหญ่หลายๆ ท่านรู้เท่าทันถึงสาเหตุของปัญหา และหาทางแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆ โดยการให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาไปกับสิ่งที่มีประโยชน์ เพื่อที่จะเป็นการลดเวลาการเล่นมือของเด็กๆให้น้อยลง แต่ให้พวกเค้าได้ฝึกใช้ความคิด รู้จักวิเคราะห์ ใช้จินตนาการในเชิงสร้างสรรค์ หรือแม้แต่ฝึกเขียนบรรยายวันละนิด และค่อยๆ พัฒนาให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ เด็กๆ จะมีสมาธิที่ดีขึ้นตามลำดับ สามารถเรียนรู้อะไรได้รวดเร็วขึ้น จดจำอะไรได้ดีขึ้น ใจเย็นลง มีสติมากขึ้น และทำอะไรๆ หลายอย่างได้ดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจเลยทีเดียว เพราะการมีสมาธิที่ดีนั้นสำคัญต่อการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในหลายๆ ด้านมากจริงๆ ยิ่งฝึกฝนก็ยิ่งดี ยิ่งพัฒนาก็ยิ่งเกิดประโยชน์กับตัวเด็กๆ เอง
ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในเด็กไทยช่วงเวลานี้คือ ค่อนข้างสมาธิสั้น จดจำอะไรไม่ค่อยได้ ใจร้อน เบื่อง่าย และจดจ่อกับอะไรไม่ค่อยได้นาน ซึ่ง
สาเหตุหลักๆ ก็คือการปล่อยให้เด็กติดโทรศัพท์มือถือ และใช้เวลาอยู่กับตรงนั้นมากเกินไป จากการวิจัยของหลายๆ ฝ่ายก็เคยได้มีการระบุไว้ ซึ่งหากเราได้ลองศึกษาข้อมูลต่างๆอย่างลึกซึ้ง ก็จะพบว่าโทรศัพท์มือถือมีส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กไทยสมาธิสั้นจริง อีกทั้งยังส่งผลไปถึงกระบวนการคิด และอุปนิสัยโดยรวมหลายๆ อย่าง
*เทคโนโลยีมีทั้งประโยชน์ และโทษ ผู้ใหญ่จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญ และมีการดูแลอย่างใกล้ชิด
เพื่อที่เด็กๆ จะได้เติบโตมาอย่างมีศักยภาพ และมีพัฒนาการที่ดี
น้องเดียร์ชั้นป.5 จากโรงเรียนสุขฤทัย ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการมีสมาธิไว้ได้น่าสนใจมาก ซึ่งตรงกับสิ่งที่ทางเราได้คำนึงถึงมาโดยตลอด^^
เขียนบันทึกเป็นประจำมีประโยชน์มากมายกว่าที่คิด
เพราะการเขียนบันทึกเป็นประจำนั้นมีประโยชน์มากมายจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกสมาธิ
เสริมสร้างการจดจำที่ดี ได้ระบายความรู้สึกนึกคิดด้วยมุมมองผ่านตัวอักษร ลดความตึงเครียดและกดดัน บำบัดความรู้สึกเจ็บป่วยทางใจ และที่สำคัญไปกว่านั้นคือการช่วยให้เด็กๆรู้จักตนเอง ได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นหนทางหนึ่งในการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
และสิ่งสำคัญที่สุดคือโครงการสมดุบันทึก DifferSheet อยากให้เด็กไทยมีความสุขไปกับการเขียนสมุดบันทึก และอยากปรับทัศนคติของเด็กๆ ว่าการเขียน และการอ่านก็เป็นเรื่องที่สนุกได้ ซึ่งเด็กๆ สามารถใช้จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่โดยที่ไม่ถูกปิดกั้น และไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ ซึ่งจะนำไปสู่การมีนิสัยรักในการเขียน และการอ่านที่แท้จริงได้
ภีรดา เอกธราวรกุล
11
People who likes this
1
Press enter to post, Shift+Enter for new line
0
You have to keep it in the box
การเขียนบันทึกเป็นประจำช่วยแก้ปัญหาเด็กไทยสมาธิสั้น และช่วยให้มีการจดจำที่ดีขึ้น
Brings it forward or not?
You want to publish diary or save draft?
Do you want to remove this diary?