Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Work

My Drafts

เงินไม่สามารถซื้อทุกอย่างได้!!(เป็นนิทาน)

นี่ฟีนิกซ์ เงินที่มนุษย์ใช้กันอะมันไม่สามารถซื้ออะไรได้บ้างอะ บอกหน่อยจิอยากรู้
ถามเราเเล้วจะรู้มั้ยละเราก็อยากรู้นะ
เอางี่ อินทรีย์ เราลองไปหาที่ห้องสมุดกันมั้ยละ
ณ ห้องสมุด
ถึงซะที อินทรีย์ เราไปหาหนังสือกันเธอะ
โอเค ฟีนิกซ์
ผ่านไป 10 นาที
อ่าว ฟีนิกซ์ อินทรีย์ มาทำอะไรกันที่นี่อะ
อ่อพวกเรามาหาข้อมูลเกี่ยวกับ
เงินที่มนุษย์ใช่ไม่สามารถซื้ออะไรได้บ้าง
ใช่เเล้วละมังกร
เราอยากรู้เราเลยจะมากับ ฟีนิกซ์ละ
เราช่วยหานะ ฟีนิกซ์ อินทรีย์
จัดป่าย
รบกวนหน่อยนะ มังกร
ผ่านไปอีก 20 นาที
ฟีนิกซ์ อินทรีย์ เราหาเจอเเล้วละ!!!
4 สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้คือ
ความรัก
เวลา 
ชีวิต
มิตรเเท้
จบ          end
3
People who likes this
2
Press enter to post, Shift+Enter for new line
0
When everyone reads the story, they will have fun or get a good feeling which deserved a Lollipop.

Comment

เชอร์รี่ต้องฝึกเขียนมากกว่านี้นะลูก แต่ทำผลงานได้ดีขึ้นแล้วจ้า
เดชา พุทธรักษา
You have to keep it in the box
เงินไม่สามารถซื้อทุกอย่างได้!!(เป็นนิทาน)
Brings it forward or not?
You want to publish diary or save draft?
Do you want to remove this diary?