Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Works

My Drafts

มาแต่งกลอนกันเถาะ

           
      กลอนที่ผมจะนำมาให้เพื่อนๆอ่านมีดังนี้

สนุกไหมครับเพื่อนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
3
People who like your story
0
Press enter to post, Shift+Enter for new line
  • 0 Comments
1
You can do it better if you have intend. Keep fighting!

Comment

ไม่ควรเอาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตัวเองนะคะ นักเรียนควรฝึกคิด และฝึกเขียนด้วยตัวเองจะดีกว่าจ้า เพราะไม่เช่นนั้นแล้วตัวเราก็จะไม่มีการพัฒนาให้เก่งขึ้นนะลูก ยิ่งทำด้วยตัวเอง ก็ยิ่งได้ประโยชน์ด้วยตัวของหนูเองนะคะ
รัชดาภรณ์ บุญทัด
You have to keep it in the box
มาแต่งกลอนกันเถาะ
Brings it forward or not?
You want to publish diary or save draft?
Do you want to remove this diary?