Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Works

My Drafts

พ่อของแผ่นดิน

ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับ และในวันนี้ผมต้องทำ Differ sheet เรื่อง พวิเศษ1ข้อที่ฉันมี เอ้ย พ่อของแผ่นดิน เอ้ย ถูกแล้ว เพื่อนคงรู้กันดีนะครับ ว่าวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นวันที่เศร้าที่สุดเท่าที่เคยมีมานั่นก็คือ วันที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้สวรรคต ซึ่งก่อนที่ท่านจะสวรรคต ท่านได้ทำประโยชน์แก่ประชาชนไทย ไว้เยอะมากเช่น Bike for mom Bike for dad หรือพระราชกรณียกิจ ของพระองค์ เช่น แก้มลิงช่างหัวมัน กังหันชัยพัฒนา ขนาดพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ ที่สามารถนั่งอยู่บนบันลังค์ได้ทั้งวันโดยไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ แต่พระองค์ทนลำบาก เหน็ดเหนื่อยเพื่อ ประสพนิกรชาวไทย เช่น พระองค์ยอมเดินขึ้นภูเขาอย่างลำบากเพื่อไปช่วยชาวเเขาที่ป่วย เพราะบนเขาไม่มีีอุปกรณ์การแพทย์เพียงพอต่อการรักษา พระองค์ท่านและหมอจิตอาสาได้ขึ้นไปช่วยชาวเขา เห็นไหมครับว่าท่านลำบากขนาดไหนเพื่อประสพนิกรชาวไทย และผมก็ต้องขอโทษไว้นะที่นี้ด้วยนะครับหากผมเขียนผิดตรงไหน และเพื่อไมให้เสียเวลาเราไปเริ่มกันเลย ขอให้คนที่อ่าน ไดทั้งความรู้ในการอ่านนะครับและสามารถใช้ในชีวิตประจำวันนะครับ
ตามรอยพ่อของแผ่นดิน….พ่อของแผ่นดิน
...ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่งนั้นก็เกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไร ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก การจะเป็นเสื้อนั้นไม่สำคัญสำคัญที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้ยหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง...                                                                                       พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
                  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540

ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้า                  อยู่หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งพระราชทานในวโรกาสต่างๆ รวมทั้งพระราชดำรัสอื่่นๆ ที่เกี่ยว       ข้องโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชาณุญาต

ให้นำไปเผยเเพร่เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2542 เพื่อแนวทางปฏิบัติของ ทุกฝ่ายและประชาชนโดยทั่วไป

                      ความพอเพียง
หายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบ ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดใด อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน ทั้นี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และ ระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิคใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นัก ทฤษฏี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
                   เศรษฐกิจพอเพียง 
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลาง และไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน และการกระทำ

                            ประหยัดอดออม
ในการเลือกซื้อข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เราจะต้องคำนึงถึงความจำเป็น ความเหมาะสม คุณภาพของสินค้า รวมทั้งประโยชน์การใช้สอยเป็นเบื้องต้น ในการพิจารณาไม่ควรยึดติดกับยี่ห้อ ความทันสมัยของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ลอดจนสินค้าที่ฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นก็มไ่ควรซื้อหา

                         ภูมิใจในอาชีพของตัวเอง
การประกอบอาชีพที่๙ื่อสัตย์สุจริต เป็นหนทางนำมา๙ึ่งความสุข ความสำเร็ในชีวิต และครอบครัว ดังนั้นแม้ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม ขอให้ทุกคนจงภูมิใจในอาชีพที่ทำอยู่ ไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน ข่าราชการ ทหาร ตำรวจ หมอ พยาบาล เมื่อสำนึกในหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดแล้ว ชุมชนและสังคมของเราก็จะมีความสุขติดตามมา
ผมมีเกมสนุกๆมา ให้เพื่อนทุกคนเล่นกันนะครับ ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับ ต้องเป็นคนที่สายตาดีจริงๆจึงจะสามารถ หาเจอได้ และมันเป็นภาพสัตว์ในภาพให้เจอกันนะครับ ผมบอกไว้แล้วนะครับว่ามันยาก หากเพื่อนหาเจอ ช่วยบอกคนที่หาไม่เจอกันด้วยนะครับ ผมลืมบอกไปเลยว่า มันมีอยู่องภาพ (หาไม่เจอแน่ 555)
ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่อง พ่อของแผ่นดิน เจอกันครั้งหน้านะนะครับ และผมขอขอบคุณคนที่อ่านของผมด้วยนะครับ
7
People who like your story
0
Press enter to post, Shift+Enter for new line
  • 0 Comments
1
This story was full of creativities and imaginations and worth of Creative symbol.

Comment

วัลย์วิภา เกริกชัยวัน
You have to keep it in the box
พ่อของแผ่นดิน
Brings it forward or not?
You want to publish diary or save draft?
Do you want to remove this diary?