Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Works

My Drafts

คำถามที่ไร้คำตอบ จะถามไปทำไม จะเตือนไปทำไม จะให้อภัยไปทำไมในเมื่อสุดท้ายก็เป็นเหมือนเดิม...

"ทำไมถึงต้องหนีไปและไม่ช่วยกันล่ะ  เตือนไปกี่ครั้งแล้ว  โดนลงโทษไปกี่ครั้งแล้ว  ต้องการอะไร  ขอโทษไปทำไมในเมื่อสุดท้ายก็ทำเหมือนเดิมนี่"  คนแบบนี้มันน่าให้อภัยซะที่ไหน  มันไม่แคร์ความรู้สึกของเรา  ปากก็เอาแต่บอกว่า"ขอโทษ"แต่ก็ทำเหมือนเดิมทุกๆครั้ง  แอบเป็นห่วงนะเวลาที่โดนทำโทษแต่ตอนนี้ความเป็นห่วงมันเริ่มน้อยเต็มทน  จนไม่อยากให้อภัยแล้ว  เราให้อภัยนายมากี่ครั้งแล้ว  เวลานายหนีไปเราวิ่งไปตามแทบหมดแรง  เราตะโกนจนสุดเสียงให้นายกลับมา  นายมัน...  เรารู้ว่านายได้ยิน  เราได้ยินเสียงเรียกให้นายรีบวิ่งหนีเราไปและนายก็ทำตาม  มันครั้งที่เท่าไหร่แล้ว
นายไม่ชอบให้เราไปซ้อมRAหาว่าเราไม่ช่วยทำหน่วย  นายพูดแบบนี้นายแคร์เราบ้างไม๊  นายไม่ชอบให้เราไม่ช่วยทำหน่วย  แต่นายกลับหนีเราไปแทบทุกวัน  หลายๆวันที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้ฟ้องครูแต่ในบางครั้งมันก็ไม่ไหวแล้วที่จะให้อภัย  ทำไม...นายไม่ลองคิดกลับกันล่ะว่าถ้านายเป็นฉันและโดนเพื่อนๆทิ้งหนีไปกันหมดอีกคนก็เอาแต่บ่นๆๆให้ไปตามแต่กลับไม่ช่วยอะไรเลย  ต้องทำทุกอย่างคนเดียว...
หลายครั้งที่ฉันถามว่าทำไมถึงหนีไป  ทำไมไม่ช่วยกัน  ทำไมถึงเห็นแก่ตัวแบบนี้  นายก็ทำเป็นรำคาญกระชากหน้าหนีไม่ยอมตอบ  ทำแบบนี้ฉันเสียความรู้สึกนะ  จะถามไปทำไมในเมื่อนายไม่คิดจะตอบแต่แรก
บันทึกนี้ไม่ยาวแต่ฉันเขียนเพราะอยากให้พวกนายเข้าใจฉันบ้างก็เท่านั้น...
5
People who like your story
4
Press enter to post, Shift+Enter for new line
0
You have to keep it in the box
คำถามที่ไร้คำตอบ จะถามไปทำไม จะเตือนไปทำไม จะให้อภัยไปทำไมในเมื่อสุดท้ายก็เป็นเหมือนเดิม...
Brings it forward or not?
You want to publish diary or save draft?
Do you want to remove this diary?