Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Work

My Drafts

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
เจนณิตา พรอริยพรหม (เจนนี่)
สวัสดีฉันชื่อเจนนี่ อายุ10ขวบ เรียนอยู่ชั้นป.4
29
/56
Stickers
6
/8
Frames
7
/7
Sticky notes
27
/40
Notebooks
Perfect Lv3
Lv3
5
Perfect Lv2
Lv2
5
Perfect Lv1
Lv1
2
Creative
Lv1
1
Beautiful
Lv1
1
Fun
Lv3
2
Fun
Lv2
2

MY DETAILS

Name
เจนณิตา พรอริยพรหม (เจนนี่)
Number
19
Classroom
ป.4/4
School
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
My stories
สงกรานต์2561
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
เจนณิตา พรอริยพรหม
April 24, 2018 · 11:04
1
0
0
ช่วงเวลาดีๆที่ไม่อยากลืม
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
เจนณิตา พรอริยพรหม
March 17, 2018 · 18:23
2
2
0
เปิดเทอมVSปิดเทอม
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
เจนณิตา พรอริยพรหม
March 5, 2018 · 05:48
6
3
0
สัตว์เลี้ยงสุดรัก
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
เจนณิตา พรอริยพรหม
February 26, 2018 · 15:47
1
1
0
บันทึกนี้ถึง.....
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
เจนณิตา พรอริยพรหม
February 18, 2018 · 07:27
3
0
0
ถ้าฉันมีโอกาสอีกครั้ง
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
เจนณิตา พรอริยพรหม
January 28, 2018 · 12:06
13
2
0
วันเด็กของฉัน
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
เจนณิตา พรอริยพรหม
January 20, 2018 · 17:20
8
2
0
คุณครูที่ฉันนรักมากที่สุด
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
เจนณิตา พรอริยพรหม
January 14, 2018 · 08:50
2
1
1
นี่แหละ....ครอบครัวของฉัน
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
เจนณิตา พรอริยพรหม
January 7, 2018 · 06:24
3
0
0
เป้าหมายของฉันในปีหน้า
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
เจนณิตา พรอริยพรหม
December 30, 2017 · 10:58
14
4
0
เรื่องขำๆระหว่างฉันกับพ่อ
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
เจนณิตา พรอริยพรหม
December 11, 2017 · 07:00
1
0
0
พ่อของแผ่นดิน
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
เจนณิตา พรอริยพรหม
December 3, 2017 · 05:36
1
0
0