Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Works

My Drafts

โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
พิมพ์นารา อภิวัฒน์
17
/97
Stickers
6
/39
Frames
11
/38
Sticky notes
21
/146
Notebooks
Perfect Lv1
Lv1
3
Creative
Lv3
1
Creative
Lv2
1
Creative
Lv1
2
Knowledge
Lv3
3
Knowledge
Lv2
5
Knowledge
Lv1
3
Fun
Lv3
4
Fun
Lv1
4

MY PROFILE

Name
พิมพ์นารา อภิวัฒน์
Number
11
Classroom
ม.3/1
School
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
My stories
อยากเป็นอะไนในอนาคต
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
พิมพ์นารา อภิวัฒน์
February 3, 2019 · 14:11
0
0
0
คิดดี ทําดี
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
พิมพ์นารา อภิวัฒน์
September 27, 2018 · 13:04
2
0
0
ความฝันของฉัน
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
พิมพ์นารา อภิวัฒน์
September 22, 2018 · 14:19
3
0
0
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
พิมพ์นารา อภิวัฒน์
September 15, 2018 · 03:52
2
0
0
ความเกรียนของฉัน
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
พิมพ์นารา อภิวัฒน์
September 9, 2018 · 06:07
2
0
0
มนุษย์ผู้ที่มีความย้อนแยงในตัวเอง
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
พิมพ์นารา อภิวัฒน์
September 1, 2018 · 15:05
3
0
0
สิ่งที่คิดกับความเป็นจริง
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
พิมพ์นารา อภิวัฒน์
August 23, 2018 · 15:36
3
0
0
ความรักในแบบแม่ของฉัน
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
พิมพ์นารา อภิวัฒน์
August 13, 2018 · 10:36
2
0
0
ชีวิตนี้ช่างมีค่าในชีวิตฉัน......
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
พิมพ์นารา อภิวัฒน์
July 31, 2018 · 14:43
4
0
0
สิ่งที่ยังวนเวียนอยู่ภายในความคิดของฉัน
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
พิมพ์นารา อภิวัฒน์
July 21, 2018 · 12:33
7
0
0
การตัดสินใจครั้งที่ยากที่สุดของฉัน
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
พิมพ์นารา อภิวัฒน์
July 12, 2018 · 13:09
4
0
0
บอกวิธีรับมือกับคนไร้เหตุผล
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
พิมพ์นารา อภิวัฒน์
July 8, 2018 · 11:48
3
0
0
การศึกษาดูงานในปี2561ของฉัน
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
พิมพ์นารา อภิวัฒน์
June 28, 2018 · 14:08
1
0
0
ไทยอินดี้
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
พิมพ์นารา อภิวัฒน์
June 20, 2018 · 06:33
1
0
0
ขอโอกาสอีกสักครั้ง
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
พิมพ์นารา อภิวัฒน์
June 16, 2018 · 06:42
4
0
0
บางมุมฉันก็ยังเป็นเด็ก
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
พิมพ์นารา อภิวัฒน์
June 9, 2018 · 03:28
1
0
0
สิ่งที่ฉันจะทําได้ในวันนี้
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
พิมพ์นารา อภิวัฒน์
May 31, 2018 · 12:29
0
0
0