Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Works

My Drafts

โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
ณัฐวรา จุดมี
31
/99
Stickers
3
/41
Frames
9
/40
Sticky notes
31
/152
Notebooks
Creative
Lv1
1
Beautiful
Lv2
1
Knowledge
Lv3
3
Knowledge
Lv2
3
Knowledge
Lv1
5
Fun
Lv3
4
Fun
Lv2
3
Fun
Lv1
1
Good
Lv3
1
Good
Lv2
4

MY PROFILE

Name
ณัฐวรา จุดมี
Number
28
Classroom
ม.2/2
School
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
My stories
การปล่อยวางในมุมมุมของฉัน
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
ณัฐวรา จุดมี
February 7, 2019 · 13:38
2
0
0
ความสามารถที่ฉันมีที่โลกควรต้องรู้
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
ณัฐวรา จุดมี
February 3, 2019 · 09:18
3
0
0
อยากเป็นอะไรในอนาคต
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
ณัฐวรา จุดมี
January 26, 2019 · 11:56
2
0
0
คนบางคนมีผลกับชีวิตเรา
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
ณัฐวรา จุดมี
January 3, 2019 · 09:32
1
0
0
เป้าหมายใหญ่ในปี62
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
ณัฐวรา จุดมี
December 29, 2018 · 11:47
3
0
0
ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
ณัฐวรา จุดมี
December 19, 2018 · 09:32
2
0
0
สุดท้ายไม่ว่าจะยังไงฉันยังมี.....
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
ณัฐวรา จุดมี
December 15, 2018 · 11:29
3
0
0
คำพูดไม่กี่คำ อาจทำลายคนทั้งชีวิต
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
ณัฐวรา จุดมี
December 10, 2018 · 11:57
2
0
0
ถ้าวันหนึ่งเทศกาล วันลอยกระทง หายไป
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
ณัฐวรา จุดมี
November 21, 2018 · 09:27
1
0
0
ความทรงจำฝังใจในวัยเด็ก
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
ณัฐวรา จุดมี
November 11, 2018 · 13:31
2
0
0
ฉันสามารถทำอะไรได้อย่างที่ใจต้องการ ฉันจะ
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
ณัฐวรา จุดมี
November 5, 2018 · 15:32
2
0
0
คิดที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดกับตัวเอง
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
ณัฐวรา จุดมี
September 25, 2018 · 09:33
1
0
0
ชีวิตของเราเปรียบสเมือน
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
ณัฐวรา จุดมี
September 11, 2018 · 09:48
2
1
0
ถ้าฉันเปลี่ยนโลกนี้ให้ดีขึ้นได้
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
ณัฐวรา จุดมี
September 10, 2018 · 14:52
3
0
0
ความโชคดีในชีวิตที่ผ่านมา
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
ณัฐวรา จุดมี
September 3, 2018 · 16:23
3
0
0
จดหมายถึงสิ่งที่จากไป
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
ณัฐวรา จุดมี
August 27, 2018 · 13:30
1
0
0
เมื่อฉันได้เป็นตัวของตัวเอง
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
ณัฐวรา จุดมี
August 16, 2018 · 12:15
2
1
0
ความรักในแบบที่เป็นแม่ของฉัน
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
ณัฐวรา จุดมี
August 13, 2018 · 10:44
2
0
0