Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Works

My Drafts

โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ
ปฏิพัทธิ์ ลอยประโคน (เอย)
เอย FC พี่ก้านธูป กับ เทรซี่จ้า ไอ้ก้านธูปปปปปปปปเดินได้!!!!!!!!!! ตีเก่งตีหัวตีหลังตีขาตบหน้าเเละกั้นหน้าต่างก็รู้อยู่ว่าช่างเครื่องกลวิ่งช้ามากมากถึงมากที่สุด
44
/96
Stickers
14
/38
Frames
13
/37
Sticky notes
60
/143
Notebooks
Perfect Lv2
Lv2
3
Perfect Lv1
Lv1
1
Creative
Lv3
1
Creative
Lv2
1
Creative
Lv1
1
Knowledge
Lv2
1
Fun
Lv3
1
Fun
Lv2
2
Fun
Lv1
1
Good
Lv3
7
Good
Lv2
7

MY PROFILE

Name
ปฏิพัทธิ์ ลอยประโคน (เอย)
Number
3
Classroom
ป.5/5
School
โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ
My stories
บันทึกนี้ถึง...
โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ
ปฏิพัทธิ์ ลอยประโคน
February 16, 2019 · 05:03
5
3
0
สิ่งสำคัญ
โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ
ปฏิพัทธิ์ ลอยประโคน
January 26, 2019 · 14:50
4
3
0
คิดไม่ออกว่าจะทำอะไร
โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ
ปฏิพัทธิ์ ลอยประโคน
January 23, 2019 · 12:38
4
3
0
อยากเป็นอะไรในอนาคต
โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ
ปฏิพัทธิ์ ลอยประโคน
January 22, 2019 · 12:51
8
5
0
สำหรับอิเกตุโดยเพราะ( BTS )
โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ
ปฏิพัทธิ์ ลอยประโคน
January 21, 2019 · 12:33
2
2
0
รู้สึกดีที่ได้ทำ
โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ
ปฏิพัทธิ์ ลอยประโคน
January 16, 2019 · 05:39
4
6
0
ขอโทษ... คุณครู
โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ
ปฏิพัทธิ์ ลอยประโคน
January 15, 2019 · 13:07
10
9
0
ไม่กล้ากินเลย T^T
โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ
ปฏิพัทธิ์ ลอยประโคน
January 13, 2019 · 05:02
5
10
2
คำถาม
โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ
ปฏิพัทธิ์ ลอยประโคน
January 13, 2019 · 04:35
4
6
0
ต้องการ
โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ
ปฏิพัทธิ์ ลอยประโคน
January 12, 2019 · 15:34
4
3
0
gg EASY!!!
โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ
ปฏิพัทธิ์ ลอยประโคน
January 11, 2019 · 12:18
2
1
0
วันเด็ก
โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ
ปฏิพัทธิ์ ลอยประโคน
January 11, 2019 · 11:18
3
2
0
ความทรงจำในวัยเด็ก
โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ
ปฏิพัทธิ์ ลอยประโคน
January 8, 2019 · 14:55
9
2
1
สิ่งที่ชอบ
โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ
ปฏิพัทธิ์ ลอยประโคน
January 6, 2019 · 02:44
4
4
0
สารรูปของข้าพเจ้า
โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ
ปฏิพัทธิ์ ลอยประโคน
January 5, 2019 · 11:41
3
6
1
เพื่อนใหม่ (น่ารักมากเลยยะแก)
โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ
ปฏิพัทธิ์ ลอยประโคน
January 5, 2019 · 11:10
3
17
1
อยากจะรู้
โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ
ปฏิพัทธิ์ ลอยประโคน
January 5, 2019 · 04:36
3
4
1